191025_(c)MarcoFreudenreich_ Rotax-Grand

Regler för Rotax Max Challenge 2021

Rotax använder sig av sitt tekniska Rotax Global Technical Regulations så att alla länder kör sina serier på med samma tekniksa regler. Några undantag görs för att det ska passa den lokala marknaden och dom finns publicerade i Rotax Max Challenge Sverige - Tillägsregler.

Officiella regelsidan för Rotax Max Challenge Sverige

 

Regler för Rotax Max Challenge

Officiella Regler För Rotax Max Challenge

Global RMC Technical Regulation 2021 Version 2

Senaste versionen av de officiella reglerna för Svenska Rotax Max Challenge serien. Sverige använder sig av samma regler som övriga världen med några undantag som är publicerade i Tilläggsregler för Rotax Max Challenge Sverige 2021 nedan.

Ladda ner senaste versionen

Tilläggsregler för Rotax Max Challenge Sverige 2021

Ladda ner senaste versionen

Svenska tilläggsreglerna gäller tillsammans med Rotax Global RMC Technical Regulation 2021. De Svenska tilläggsreglerna blir publicerade under mars månad 2021.